Author: admin

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Articles posted by admin

Ξαναγράφεται ο όρος «βιασμός»

Ο Ποινικός Κώδικας  τέθηκε σε ισχύ το 1929 και αποτελεί ουσιαστικά αντιγραφή του αντίστοιχου Ινδικού Ποινικού Κώδικα. Είναι προφανές ότι παρά τις κατά καιρούς τροποποιήσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει στο νομοθέτημα, ο Ποινικός Κώδικας, αν και όχι στην ολότητα του, περιέχει διατάξεις που μπορεί να χαρακτηριστούν ως αναχρονιστικές, καθώς και διατάξεις που έχουν ατονήσει. Είναι πασιφανές ότι ο Ποινικός Κώδικας χρήζει περαιτέρω τροποποίησης προκειμένου να αντανακλά και να συμβαδίζει με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες αντιλήψεις της εποχής και της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανάγκη προς τροποποίηση οδήγησε σήμερα στην ετοιμασία πρότασης νόμου προς τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα στο...

Continue reading

Yellow Slip Categories

Yellow Slip Categories

  The application for a Certificate of Registration, is submitted by a citizen of the Union and members of his family, who are also citizens of the Union, within four months from the date of arrival in the Republic.   Τhe Yellow Slip is divided into the following categories: 1. For employed or self-employed 2. For students 3. For visitors or pensioners 4. For unemployed 5. For children 6. Unemployed EU citizen who is a partner of a CY/EU or TNC 7. Dependant parent of an EU citizen All applicants must provide the following documents: a) Valid passport or identity card and copies of the same b) Marriage Certificate or Civil Union Certificate c) Divorce...

Continue reading

Online Casino License

Online Casino License

Online Casino License   Our team can assist you on setting up of a Curacao company in connection with acquiring an eGaming sub-license as well as a Cyprus subsidiary of the Curacao company that will do the payment processing:   Important Information: The actual sub gaming license agreement is called an “IP-Agreement”, and operates under the umbrella of the Antillephone N.V. Gaming License (Antillephone). The Curacao company typically will be set-up as gaming company operating on international market. The application process and costs to acquire a sub gaming license (this would be a so-called IP-Agreement) would require the applicant (the Curacao company), to...

Continue reading

Yellow Slip VS Pink Slip

Yellow Slip Pink Slip Cyprus

Yellow Slip (visitor) VS Pink Slip (visitor)   Τhe Yellow slip is issued for European citizens (including their family members) and the Pink slip is issued for third country nationals. Their differences are the following:   A European citizen must proceed with his registration within four months of entering the Republic in order to be able to reside in Cyprus legally. This registration is the so-called yellow slip, which does not need renewal. More specifically, the registration certificate for EU citizens does not expire, but the certificate for non-EU family member is valid for 5 years, and upon expiration, the applicant can apply for...

Continue reading

International Day for the Elimination of Violence against Women

On 25th November, the Mirabal sisters were brutally assassinated because of their identity as women and activists. Their only crime was having fought for their rights against the Dominican dictator, Rafael Trujillo (1930-1961). In 1993, the United Nations General Assembly adopted Resolution 48/104 for the Elimination of Violence Against Women which defines this type of violence as “any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.” Consequently,...

Continue reading

How can i get immigration permit if i want to start a business in Cyprus?

Cyprus is a country that gives you the opportunity to grow both financially and personally. If you are a Non-European country national wishing to reside permanently in Cyprus as a self employed you can do so by applying for an Immigration Permit on the basis of one of the Categories mentioned below (Regulation 5 of the Aliens and Immigration Regulations): · Category A: Persons who intend to work as self employed in agriculture, cattle breeding, bird breeding or fish culture in the Republic, provided that they have in their possession adequate land or a permit to acquire same, they have fully...

Continue reading

Cyprus Alternative Investment Funds

The establishment of Alternative Investment Funds in Cyprus is permitted only subject to the provisions of the law 2018 L.124(I) of 2018. The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) is the regulatory authority, responsible under the AIF Law for the licensing and supervision of Alternative Investment Funds in Cyprus.   There are three types of Alternative Investment Funds that can be set up in Cyprus. It is the Alternative Investment Fund of unlimited number of investors (AIF), the Alternative Investment Fund of Limited Number of Investors (AIFLNP) and finally the Registered Alternative Investment Fund (RAIF).   An AIF may be established taking one of...

Continue reading

Do I need a Family Lawyer?

Family Lawyers Divorce - Michalaki Pitsillidou Law Firm Limassol Cyprus

People tend to ask their selves if they have to ask the help of a Lawyer regarding their divorce. The most common answer people give, is that sometimes we can avoid lawyers! We do agree that when the couple is easygoing on each other and can agree on the most of their issues, the divorce might end happily without any particular difficulty. Although there are plenty of divorces where the couple think that they can handle their divorce on their own, they finally find themselves messing things around. Instead of hurry up with your divorce, make sure to categorize your...

Continue reading

Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης

Civil Partnership Michalaki Pitsillidou Law Firm Limassol, Cyprus

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία σχετικά με το Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης η σύναψή του, αφορά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους τουλάχιστον, ενώ είναι απαραίτητη η ελεύθερη συναίνεση όλων των προσώπων που επιθυμούν να το υπογράψουν. Νομική Διαδικασία Σύναψης Συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης: Για την πραγματοποίηση του Συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης, θα πρέπει τα δυο αυτά πρόσωπα που επιθυμούν να υπογράψουν, να παρουσιαστούν ενώπιον του Ληξιάρχου σε Επαρχιακή Διοίκηση περιοχής όπου διαμένει το ένα πρόσωπο εκ των δύο. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει: υποβολή συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου σχετικού εντύπου Πολιτικής Συμβίωσης καθώς και τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται. Επίσης, δεν μπορεί να παραληφθεί η...

Continue reading

Έχω το δικαίωμα να μιλήσω με το δικηγόρο μου όταν συλληφθώ;

Right to talk to my lawyer when arrested

Ναι. Αν έχεις συλληφθεί, μπορείς να ζητήσεις απευθείας να μιλήσεις με το δικηγόρο σου. Πάντα να ζητάς να μιλάς στο δικηγόρο σου πριν μιλήσεις στην αστυνομία.   1.   ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ; Σύμφωνα με το νόμο: Σύλληψη 9.-(1) Κατά τη σύλληψη, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει σε αυτή, πρέπει πράγματι να αγγίξει το άτομο που θα συλληφθεί ή να περιορίσει αυτό, εκτός αν υπάρξει με λόγια ή με έργα υποταγή στην κράτηση. (2) Αν το πρόσωπο που θα συλληφθεί βίαια αντιστέκεται στην προσπάθεια σύλληψης του ή αποπειράται να διαφύγει αυτήν, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει στη σύλληψη δύναται να χρησιμοποιήσει όλα...

Continue reading
Translate »