fbpx

8:00 - 19:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

+357 25 660 092

After Hours Call +357 99 345 000 Call Us For Free Consultation

Facebook

Twitter

LinkedIn

 

Greek Articles

Αιτητής Σχεδίου Εστίας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Το Σχέδιο «Εστία» έχει ως κύριο Στόχο, να βοηθήσει στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών με οικονομικές δυσκολίες, για την καλύτερη διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας του τραπεζικού συστήματος! Το συγκεκριμένο σχέδιο, αφορά αιτητές και συν-δανειολήπτες κόκκινων δανείων ή/και συν-ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας, οι οποίοι πληρούν τα πιο κάτω συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια: Δανεια: Εξασφαλισμένα δάνεια με υποθήκη κύριας κατοικίας. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €000. Αγοραία αξία: Προκύπτει μέσω του μέσου όρου δύο εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, καθώς και μίας επιπρόσθετης εκτίμησης 30 ημέρες μετά τη λήξη της...

Continue reading

Κατάθεση Σύμβασης Πώλησης Ακινήτου (Πωλητήριου Εγγράφου), Σύμβασης Εκχώρησης και Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης​

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος Αρ. 81(I)/2011   Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) ΝόμοςΑρ. 81(I) του 2011, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011, σε αντικατάσταση της προηγούμενης νομοθεσίας, που ρύθμιζε την ειδική εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοράς. Η νέα νομοθεσία εισάγει πρόνοιες για ενίσχυση και αναβάθμιση της προστασίας του αγοραστή, νοουμένου ότι αυτός καταθέτει τη σύμβαση πώλησης στο Κτηματολόγιο για να διασφαλίσει ότι το αντικείμενο της πώλησης θα εγγραφεί εντέλει στο όνομά του, είτε με τη μεταβίβασή του από τον πωλητή, είτε με ειδική εκτέλεση. Με τον όρο «ειδική εκτέλεση», νοείται η εγγραφή του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, κατόπιν...

Continue reading

Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η οποία λήφθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019   Οι αλλαγές με άμεση ισχύ είναι οι εξής: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προσθέσει τη διάταξη ότι ο/η επενδυτής/επενδύτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του/της εντός της αναφερόμενης περιόδου, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας   Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταβάλλονται τέλη ύψους €2.000. Για την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση θα πρέπει να διευθετείται εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή, αν δεν έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατίθενται απαραιτήτως τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και ένα αντίγραφο όλων των εγγράφων. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν είναι τα εξής: Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή»...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης   Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει ότι τόσο ο/η επενδυτής/επενδύτρια, όσο και τα ενήλικα μέλη οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα (είτε επενδυτής/επενδύτρια, είτε μέλος της οικογένειας του) δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νομών ταυτοχρόνως με την αίτηση για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας   Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να παραχωρηθεί στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, καθώς στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του, στους γονείς καθώς και στα ανήλικα παιδιά του. Για περισσότερες πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_13.9.2016-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών». Οι αιτήσεις του/της συζύγου/συμβίου/συμβίας, των οικονομικά εξαρτώμενων ενήλικων παιδιών και των γονέων του/της επενδυτή/επενδύτριας υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/τριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017  Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει, επίσης, την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, στους γονείς του/της επενδυτή/επενδύτριας καθώς και στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα του/της. Δικαίωμα απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας έχουν και τα ανήλικα τέκνα του/της επενδυτή/επενδύτριας, βάσει του άρθρου 110(3) των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων. Τα μέλη της οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας (δηλαδή οι γονείς του/της επενδυτή/τριας, τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά του/της (άνω των 18 ετών) καθώς και τα ανήλικα...

Continue reading

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βαση το εδαφιο (2) του αρθρου 111Α των περι Αρχειου Πληθυσμου Νομων του 2002-2017 Βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. Βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις είναι η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, το αξιόπιστο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το σταθερό φορολογικό σύστημα και οι συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας που επικρατούν στη χώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και διαπιστώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταρτίσει και...

Continue reading

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)

 

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26, όταν κύριος εξ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επί ακίνητης ιδιοκτησίας προβεί σε δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι συμφώνησε να πωλήσει αυτήν σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένος συγκύριος στην ίδια ιδιοκτησία, η μεταβίβαση της μερίδας αυτής δεν εγγράφεται εκτός αν

Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή»

Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή» - Τι πρέπει να γνωρίζεται σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, αρ. 9/1965, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.139(Ι)/2015;  Επιθυμείτε τη μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου σας επ΄ ονόματι σας; ƒ Είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε για τη διαδικασία διαβάζοντας τα μέρη Α και Β, : Α. Γενική πληροφόρηση για τις βασικές πρόνοιες του Νόμου και τη διαδικασία μεταβίβασης του τίτλου ιδιοκτησίας. Β. Βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αγοραστής ή οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας. Α. Γενική πληροφόρηση για τις βασικές πρόνοιες του Νόμου. Στις 3...

Continue reading
Translate »
GET IN TOUCH