Έχω το δικαίωμα να μιλήσω με το δικηγόρο μου όταν συλληφθώ;

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > Έχω το δικαίωμα να μιλήσω με το δικηγόρο μου όταν συλληφθώ;

Έχω το δικαίωμα να μιλήσω με το δικηγόρο μου όταν συλληφθώ;

Right to talk to my lawyer when arrested

Ναι. Αν έχεις συλληφθεί, μπορείς να ζητήσεις απευθείας να μιλήσεις με το δικηγόρο σου.

Πάντα να ζητάς να μιλάς στο δικηγόρο σου πριν μιλήσεις στην αστυνομία.

 

1.   ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;

Σύμφωνα με το νόμο:

Σύλληψη

9.-(1) Κατά τη σύλληψη, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει σε αυτή, πρέπει πράγματι να αγγίξει το άτομο που θα συλληφθεί ή να περιορίσει αυτό, εκτός αν υπάρξει με λόγια ή με έργα υποταγή στην κράτηση.

(2) Αν το πρόσωπο που θα συλληφθεί βίαια αντιστέκεται στην προσπάθεια σύλληψης του ή αποπειράται να διαφύγει αυτήν, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει στη σύλληψη δύναται να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα προς επίτευξη αυτής:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι δικαιολογεί τη χρήση βίας μεγαλύτερης από αυτή που απαιτείται εύλογα υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε ή από αυτή που ήταν αναγκαία για τη σύλληψη του υπαίτιου.

(3) Εκτός αν το πρόσωπο που συλλαμβάνεται, συλλαμβάνεται επί αυτοφώρω ή καταδιώκεται αμέσως μετά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος ή αποδρά από νόμιμη κράτηση, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει στη σύλληψη πληροφορεί αυτό για το λόγο της σύλληψης.

Σε περίπτωση σύλληψης, ο ύποπτος μεταφέρεται σε αστυνομικό σταθμό ή σε τόπο παραλαβής συλλαμβανομένων. Όποιος/α συλλαμβάνεται, είναι απαραίτητο να πληροφορείται σε κατανοητή του/της γλώσσα χωρίς καθυστέρηση για τους λόγους της σύλληψής του, περιλαμβανομένης της αξιόποινης πράξης την οποία φέρεται ή κατηγορείται ότι διέπραξε.

 

2.   ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΟΥ

Τι να πω

Αν έχεις συλληφθεί, ζήτησε αμέσως να μιλήσεις με το δικηγόρο σου.

Κάτι που θα μπορούσες να πεις είναι «Θέλω να μιλήσω στο δικηγόρο μου». Η αστυνομία πρέπει να σταματήσει να σου κάνει ερωτήσεις εφόσον έχεις ζητήσει το δικηγόρο σου και δεν χρειάζεται να πεις οτιδήποτε άλλο. Αν η αστυνομία συνεχίσει να κάνει ερωτήσεις, εσύ απλά δεν απαντάς και για ακόμη μια φορά ζητάς να μιλήσεις με το δικηγόρο σου

Επιτρέπεται να καλέσεις κάποιον ο οποίος δεν είναι δικηγόρος, με σκοπό να πάρεις βοήθεια για να βρεις το δικηγόρο σου ή ένα δικηγόρο.

Τα δικαιώματα σου

Τα δικαιώματα σου σχετικά με την επικοινωνία σου με το δικηγόρο σε προστατεύουν από την αυτό-ενοχοποίηση. Με το να μιλήσεις απευθείας με το δικηγόρο σου αφού έχεις συλληφθεί, μειώνουν αυτόματα σε μεγάλο βαθμό το ρίσκο ότι θα πεις ή θα κάνεις κάτι ώστε να ενοχοποιήσεις τον εαυτό σου.

Επίσης, σε βοηθά να καταλάβεις τα δικά σου δικαιώματα και της αστυνομίας. Μετά από αυτό θα μπορείς να πάρεις καλύτερες αποφάσεις στο πως να αντιμετωπίσεις την αστυνομία καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ή της σύλληψης.

 

3. ΜΕΙΝΕ ΣΙΩΠΗΛΟΣ/Η

Τι να πω

Η αστυνομία μπορεί να συνεχίσει να σου κάνει ερωτήσεις και να προσπαθεί να πάρει κάποιες δηλώσεις από εσένα ακόμη και μετά, όπου έχεις ενημερώσει ότι θα μείνεις σιωπηλός/η. Μπορείς ευγενικά να αναφέρεις επανειλημμένα ότι επιθυμείς να μη δηλώσεις οτιδήποτε ή να απαντήσεις οποιαδήποτε ερώτηση.

Σημείωση: Αν δώσεις ψευδείς πληροφορίες στην αστυνομία, μπορεί να κατηγορηθείς για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το Νόμο:

Δικαίωμα σιωπής και δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης

3Γ.(1) Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα σιωπής σε ότι αφορά την αξιόποινη πράξη για την οποία είναι ύποπτος ή διώκεται.

(2)(α) Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης.

(β) Το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης συνίσταται στη μη υποχρέωση του υπόπτου ή κατηγορουμένου να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα ή να παράσχει πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίησή του, όταν αυτός καλείται να προβεί σε δήλωση ή να απαντήσει σε ερωτήσεις.

(γ) Η άσκηση του δικαιώματος της μη αυτοενοχοποίησης δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές από τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων τα οποία μπορούν να ληφθούν νόμιμα από τον ύποπτο ή κατηγορούμενο μέσω άσκησης εξουσιών νόμιμου καταναγκασμού και τα οποία υφίστανται ανεξάρτητα από τη βούληση του υπόπτου ή κατηγορουμένου.

(3) Η άσκηση από τον ύποπτο ή κατηγορούμενο του δικαιώματος σιωπής ή/και της μη αυτοενοχοποίησης δεν χρησιμοποιείται εναντίον του ούτε θεωρείται από μόνη της απόδειξη ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει την αξιόποινη πράξη:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του περί Αποδείξεως Νόμου αναφορικά με την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων από τα δικαστήρια.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC – Lawyers Legal Consultants, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com.

Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »