Τελεία στις ανεξέλεγκτες Κυπριακές υπηκοότητες

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Τελεία στις ανεξέλεγκτες Κυπριακές υπηκοότητες

Τελεία στις ανεξέλεγκτες Κυπριακές υπηκοότητες

changes cyprus investment programme

Νέα πρόταση αλλαγής σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο της Κύπρου, με σκοπό τη δημιουργία σωστής διαδικασίας ελέγχου και την αλλαγή απόψεων – δυσφήμισης- όσο αφορά τη δικαιοδοσία του Κυπριακού Διαβατηρίου σε υποψήφιους τρίτων χωρών (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από συνεδρία που πραγματοποιήθηκε τέλη Ιουλίου για το συγκεκριμένο θέμα, ενέκριναν την απόκλιση ατόμων υψηλού ρίσκου, δηλαδή άτομα με πολιτειακό αξίωμα στο παρόν ή στο παρελθόν (τελευταία 5 χρόνια) και σε άτομα που έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε τρίτες χώρες. Δείτε παρακάτω αναλυτικά, ποια πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τα Άτομα υψηλού ρίσκου.

Άτομα υψηλού ρίσκου:

 • Άτομα με πολιτειακό αξίωμα
 • Άτομα με πολιτειακό αξίωμα στο παρελθόν (τελευταία 5 χρόνια)
 • Άτομα που είναι υπό ποινική διερεύνηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
 • Άτομα που υπόκεινται σε ποινική δίωξη και είναι κατηγορούμενοι.
 • Άτομα που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για σοβαρά αδικήματα και η ποινή έχει αποσυρθεί.
 • Άτομα υψηλόβαθμα ή μέτοχοι που έχουν περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Άτομα που είναι πρώην υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών ή μέτοχοι (αν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο επιβολής των μέτρων τα άτομα αυτά έχουν παραιτηθεί, η αίτηση απορρίπτεται) που έχουν περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι ενταγμένα σε κατάλογο κυρώσεων.
 • Άτομα με κυρώσεις από τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Ρωσία, Ιράν).
 • Άτομα που συνδέονται με νομικά πρόσωπα, και υποβλήθηκαν κυρώσεις από τρίτες χώρες.
 • Άτομα όπου κατηγορούνται ή και διερευνώνται για ποινικά αδικήματα και καταζητούνται από την EUROPOL ή την INTERPOL.
 • Άτομα που κατηγορήθηκαν ή και διερευνήθηκαν για ποινικά αδικήματα και τώρα δεν καταζητούνται.
 • Άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

 

Τα ήδη τρέχοντα κριτήρια για παροχή Κυπριακού Διαβατηρίου έχουν ανανεωθεί τον περασμένο Μάιο (2019) τα οποία αποτελούνται από αυστηρότητα. Σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσό επένδυσης, ένα ζωτικό κριτήριο του προγράμματος, έχει αυξηθεί στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ από 2 εκατομμύρια. Επιπρόσθετα, η επένδυση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 5 έτη – από 3 έτη που ίσχυε προηγουμένως – και η περίοδος εκκίνησης διατήρησης του ισχύει από την ημέρα πολιτογράφησης του.

Συνολικά τα περασμένα 5 χρόνια (εξαιρείται το 2019) έχουν εκδοθεί περισσότερες από 3000 υπηκοότητες Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν επιφέρει τις ανάλογες επωφελήσεις (έσοδα) στο κράτος.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το Σχέδιο «Εστία» μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC – Lawyers Legal Consultants, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com.

Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »