Νομική διαδικασία άμβλωσης – Κύπρος

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > Νομική διαδικασία άμβλωσης – Κύπρος

Νομική διαδικασία άμβλωσης – Κύπρος

abortion procedure by law cyprus

Οι αμβλώσεις ή αλλιώς εκτρώσεις, αποτελούν μία διαδικασία αρκετά συχνή στη σύγχρονη κοινωνία. Γενικά η συγκεκριμένη πράξη είναι ποινικά κολάσιμη πράξη! Ωστόσο η νομοθεσία προβλέπει αριθμό περιπτώσεων όπου η άμβλωση θεωρείτε δικαιολογία ή ακόμη και επιβεβλημένη πράξη.

 

Η απόπειρα άμβλωσης από κυοφορούσα γυναίκα, με βάση το νόμο καταγράφεται ως εξής:

«Γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, η οποία με σκοπό να επιφέρει αποβολή στον εαυτό της, παίρνει παράνομα δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγμα, ή χρησιμοποιεί βία οποιουδήποτε είδους ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή επιτρέπει να χορηγηθεί σε αυτή ή να χρησιμοποιηθεί πάνω της ο,τιδήποτε από τα αναφερόμενα πιο πάνω, είναι ένοχη κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.»

Η προμήθεια φαρμάκων ή οργάνων για άμβλωση από τρίτους, με βάση το νόμο καταγράφεται ως εξής:

«Όποιος εφοδιάζει παράνομα ή προμηθεύει ο,τιδήποτε σε άλλο, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτό σκοπεύεται να χρησιμοποιηθεί παράνομα για να επιφέρει αποβολή σε γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.»

 

Παρόλο που οι πιο πάνω διατάξεις του νόμου προβλέπουν φυλάκιση των κατηγορουμένων, υπάρχουν και οι περιπτώσεις μη ενοχής των αδικημάτων. Διαβάστε παρακάτω, με βάση το νόμο, τις περιπτώσεις:

 

1. Όταν η εγκυμοσύνη τερματίζεται με τη συναίνεση της εγκύου από ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου, όλων εγγεγραμμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα και εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) εβδομάδες εγκυμοσύνης·

(β) η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης ενήλικης ή ανήλικης ή σεξουαλικής κακοποίησης γυναίκας με νοητική αναπηρία ή αιμομιξίας και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα (19) εβδομάδες εγκυμοσύνης και νοουμένου ότι δηλώσει ενυπόγραφα ενώπιον του ιατρού ότι η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης ή αιμομιξίας:

  • Νοείται ότι, σε περίπτωση που η έγκυος είναι ανήλικη την πιο πάνω δήλωση υπογράφει και ένας από τους γονείς ή αυτός που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης:
  • Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η έγκυος είναι γυναίκα με νοητική αναπηρία, αντί της εγκύου την πιο πάνω δήλωση υπογράφει μόνο ο ένας από τους γονείς ή αυτός που έχει την επιμέλεια του προσώπου της γυναίκας με νοητική αναπηρία·

 

(γ) κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου ιατρού εγγεγραμμένου με βάση τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου σύμφωνα με την οποία παρουσιάζονται, με σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση νεογνού με παθολογικά προβλήματα·

(δ) κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου ιατρού εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου ότι υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας αυτής:

  • Νοείται ότι, αν στις πιο πάνω περιπτώσεις η έγκυος είναι ανήλικη ή γυναίκα με νοητική αναπηρία, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης ή της γυναίκας με νοητική αναπηρία.

 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ανήλικη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “παιδί”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο.

 

Σημαντικό να σημειωθεί ότι, εάν ο κατηγορούμενος δεν είχε εις γνώση του την ηλικία της κοπέλας ή είχε στη σκέψη του συγκεκριμένη ηλικία και η κοπέλα ήταν κάτω από το όριο του νόμου, περνά εντελώς απαρατήρητο από το δικαστήριο.

 

 

Michalaki, Pitsillidou Services:

Η δικηγορική μας εταιρεία μπορεί να σας συμβουλέψει πλήρως σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αλλά επίσης με ότι άλλο χρειαστείτε την επαγγελματική συμβουλή των δικηγόρων μας.

Υ.Γ Σας ενημερώνουμε ότι η Μιχαλάκη, Πιτσιλλίδου, μπορεί να σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ διαβούλευση.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC – Lawyers Legal Consultants, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com.

Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »