fbpx

דיני משפחה

להגן על מה שהכי חשוב לך.
divorce

דיני משפחה בקפריסין

חוק המשפחה הקפריסאי, מסדיר את מערכת היחסים של בני הזוג לשעבר וילדיהם לאחר פרידת בני הזוג. עם זאת, חוק המשפחה הקפריסאי אינו ממצה עבור אותם צדדים שכן הוא מסדיר גם את הליך האימוץ.

לבתי המשפט לענייני משפחה סמכות שיפוט בלעדית לדון בתביעות בנושאים הבאים:

  • לגירושים
  • משמורת על ילדים
  • תחזוקה
  • וסכסוכי רכוש בין בני זוג
  • אימוץ קטין או מבוגר

גירושין בקפריסין

בקשת גירושין יכולה להיות מוגשת לבית המשפט המחוזי לענייני משפחה על ידי כל אחד מבני הזוג, לאחר פרידתם. ניתן להגיש את בקשת הגירושין באיזור השיפוט של מיגוריהם האחרונים של בני הזוג לשעבר. בתי המשפט לענייני משפחה בקפריסין יוכלו לקנות סמכות שיפוט, בתנאי שבני הזוג התגוררו בקפריסין לפחות שלושה חודשים לפני הגשת בקשת הגירושין.

נישואים יכולים להיות אזרחיים לכל עירייה חוקית של קפריסין או לכנסייה. עם זאת, ההליך משתנה בהתאם לסוג הנישואין. במקרה של נישואין כנסייתיים, חובה, שלושה חודשים לפני העתירה לבית הדין, להודיע למטרופולין על הכוונה לגירושין.

הן המכריעות את הסיבות לגירושין ומי מבני הזוג אחראי לסיבות אלו. או האם בני הזוג אחראים באותה מידה לגירושין, למשל, אחראים באופן דומה להתמוטטות הקשה של מערכת היחסים (אובדן מגע, חוסר תקשורת, סכסוכים).

במקרה שאחד מבני הזוג אחראי, אזי הוא/היא יחויב על ידי בית המשפט בהוצאות המשפט/ההליך המשפטי. ואילו אם שני הצדדים אשמים, אז כל צד ישלם את הוצאותיו.

לאחר הגשת העתירה יש להודיע לצד השני על ההליך לבית המשפט. אם הצד השני שוהה בחו"ל,יש להוסיף לבקשת הגירושין העיקרית בקשה נוספת על מנת שבית המשפט ייתן סמכות למסירת הבקשה מחוץ לתחום השיפוט. חובה להודיע לצד השני.

כמו כן, במקרה בו הצד השני מקבל הודעה באופן חוקי, ייעמדו לפניו שתי אפשרויות. הוא יכול להתייצב ולהגיש את הגנתו, או שהוא לא ימתייצב והגט יינתן במועד הדיון הבא. במועד זה, על המבקש להתייצב בפני הרשם לשבועה ולהגשת תצהיר על עובדות המקרה ולאחר מכן יינתן הגט.

במידה והצד השני ממנה עורך דין, הוא יגיש כתב הגנה שבאמצעותו יכחיש את הסיבות לגירושין או יצהיר על כוונותיו להתגרש. ובית המשפט ינהל הליך משפטי.

Need Help?

If you need any assistance, please feel free to contact us through the following form and we will contact you within 24 hours.

יואניס מיכלאקי

מנכ"ל, פרטנר

אלנה פיצילידו

מנכ"ל, שותף