fbpx

ויזת נווד דיגיטלית

הכיתוב מוצב כאן

ויזת נווד דיגיטלית

לאור העלייה המהירה של מדיניות "עבודה מרחוק" המיושמת על ידי מספר עסקים ברחבי העולם, זהו סוג חדש לגמרי של אשרת שהייה עבור אנשים המעוניינים לחיות אך ורק בקפריסין אך עובדים עבור חברות הפועלות בחו"ל.

מי יכול להגיש בקשה לוויזת נווד דיגיטלית

אשרת הנוודים הדיגיטלית מיועדת לאנשים ממדינות שלישיות שאינם אזרחי האיחוד האירופי או ה-EEA אשר:

 • הינם עצמאים ולקוחותיהם ממוקמים מחוץ לרפובליקה של קפריסין ויכולים להוכיח שיש להם הכנסה חודשית מספקת ודיה כדי לתמוך בחייהם בקפריסין, של לפחות 3,500 אירו לאחר הניכויים עבור תרומות ומסים.
 • עבודה מרחוק באמצעות טכנולוגיית מידע ותקשורת.
 • מועסקים ועובדים מרחוק על ידי החברה שלהם או חברה אחרת הממוקמת מחוץ לרפובליקה של קפריסין.

היתרונות של Visa Digital Nomad

 • הזכות להישאר בארץ עד שנה, אשר ניתן להאריך לשנתיים נוספות.
 • בני משפחתם יכולים לשהות בקפריסין במשך אותו פרק זמן ולקבל אישור שהייה שנגמר במקביל לזה של הפרט.
 • בני המשפחה, לעומת זאת, אינם רשאים להשתתף בכל סוג של פעילות כלכלית בקפריסין במהלך שהותם שם.
 • הם ייחשבו לתושבי מס של קפריסין וזכאים למספר הטבות מס אם הם שוהים במדינה יותר מ -183 ימים באותה שנה קלנדרית. אם הם עומדים בדרישות הנוספות המפורטות בסעיף זה, אנשים השוהים בקפריסין יותר מ-60 ימים אך פחות מ-184 ימים בה עדיין יכולים להיחשב כתושבי קפריסין.
אזרחים שאינם ממדינות האיחוד האירופי או שאינם תושבי האיחוד האירופי אשר:
 • יכולים לבצע עבודה מרחוק באמצעות טכנולוגיית טלקומוניקציה
 • מועסקים בחברה הרשומה בחו"ל, שעבורה הם יכולים לעבוד באופן עצמאי, או עצמאים המציעים שירותים מרחוק ללקוחות השוכנים בחו"ל
 • יכול להוכיח כי יש להם הכנסה חודשית נטו יציבה ומספקת של לפחות € 3500 (לאחר ניכוי תרומות ומסים).
חברי משפחה
 • בני משפחתה של נווד דיגיטאלי יכולים להתגורר בקפריסין באותה תקופה כמו נווד דגיטאלי, ללא הזכות להיות מועסקים בביצוע פעילות כלכלית כלשהי בקפריסין.
 • בני המשפחה כוללים את בן/בת הזוג/בן הזוג באיחוד אזרחי וילדים קטינים.
 • בני משפחה צריכים גם לקבל אישור שהייה זמני בהתאם להליך שלהלן.
זמן בחינה

זמן הבדיקה הוא בין 5 – 7 שבועות.

משך רישיון השהייה הזמני

רישיון שהייה זמני ראשון ניתן בתוקף של שנה.
במקרה של חידוש, רישיון השהייה הזמני ניתן בתוקף של שנתיים לכל היותר.

המסמכים הדרושים (מסמכים נוספים יידרשו עבור בני המשפחה):

העתק דרכון תקף או מסמך נסיעה אחר שתוקפו לפחות שלושה (3) חודשים מיום הגשת הבקשה.

העתק דרכון או מסמך נסיעה אחר המציג את הכניסה האחרונה לרפובליקה.

לעובדים בחברה הרשומה בחו"ל:
 • חוזה העסקה לתקופה בלתי מוגבלת או לפחות למשך זמן שווה להיתר השהייה המבוקש,
 • אישור מעסיק כי המבקש יכול לבצע את תפקידו מרחוק וכי הפרויקט/העבודה אינם נוגעים לפעילות או למתן שירותים למעסיק הרשום בקפריסין.
 • העתק חתום כדין של תעודת הרישום של החברה בחו"ל, המציין את השם החוקי, הרישום החוקי, תחום הפעילות ומטרת החברה
 • מידע על מעמדו של המבקש בחברה.

או

לעצמאיים
 • חוזי הפרויקט או השירותים שמשך הזמן שלהם שווה לפחות להיתר השהייה המבוקש.
 • אישור המבקש כי הוא יכול לבצע את תפקידו מרחוק וכי הפרויקט אינו נוגע לפעילות או למתן שירותים ללקוח שהוקם בקפריסין.

ראיות לכך שלמבקש יש משאבי מחיה חודשיים מספיקים ויציבים בסך 3500 אירו לפחות, לאחר ניכוי תרומות ומסים

 • הוכחת תשלום שכר המציגה את ההכנסה נטו *, וכן
 • חשבון בנק (דפי בנק מפורטים של 6 החודשים האחרונים המוכיחים קיומה של הכנסה יציבה ומשביעת רצון מחוץ לרפובליקה).

הערה: הסכום הנ"ל מוגדל ב -20% עבור בן הזוג או בן הזוג וב -15% עבור כל ילד.

תעודת רישום פלילי מקורית ממדינת המקור (אם המבקש מתגורר במדינה שאינה מדינת המוצא, יש להנפיק את התעודה ממדינת המגורים).

תוצאות בדיקת דם מקוריות המראות כי המבקש אינו נושא/סובל מ- HIV, עגבת, הפטיטיס B ו- C וצילומי רנטגן בחזה לשחפת (שחפת), מאושרים כדין על ידי רופא מומחה.

תעודת ביטוח בריאות לטיפול רפואי המכסה טיפול ואשפוז והובלת גופה (תכנית א').

שטר בעלות או הסכם שכירות של בית/דירה, מוטבע כדין אם מוערך מעל 5000 אירו.

אישור אליו יתחייב המבקש כי הוא או בני משפחתו לא יספקו עבודה או שירותים או פרויקט בכל דרך שהיא למעסיק או ללקוחות שהוקמו בקפריסין.

משך ויזת הנוודים הדיגיטליים:

תיאור: המבקש נדרש להגיש את כל המסמכים הנדרשים למרשם האזרחי ולמחלקת ההגירה תוך שלושה חודשים מיום הגעתו לקפריסין. ניתן לקבל את אשרת הנוודים הדיגיטלית על ידי הגשת בקשה למחלקת הרישום האזרחי וההגירה אם עומדים בדרישות הקדם הנדרשות על ידי המבקש המתגורר בקפריסין במעמד שונה.

קישורים/תרשים/אחר

מחלקת רישום אזרחי והגירה

Need Help?

If you need any assistance, please feel free to contact us through the following form and we will contact you within 24 hours.

יואניס מיכלאקי

מנכ"ל, פרטנר

אלנה פיצילידו

מנכ"ל, שותף