fbpx

נזקי גוף – רפואיים

צדק בהישג ידך.
Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > אזורי תרגול > נזקי גוף – רפואיים

נזקי גוף - רפואיים

דיני נזקי גוף מתייחסים לסעדים והגנות משפטיות הכרוכות בתביעות אזרחיות המובאות כתוצאה מהתנהגות פסולה. אך במקרים אלו מדובר בתובע פרטי המבקש פיצוי (בדרך כלל כסף) בגין הנזק שנגרם ממעשיו של הנתבע.

רוב מקרי נזקי הגוף מבוססים על דוקטרינת הרשלנות. למעשה, רשלנות מחייבת כל חבר בחברה לנהוג באחריות ולהימנע מסכנת אחרים. הדוקטרינה מכירה בכך שחלק מהתאונות הן בלתי נמנעות. לביסוס אחריות, על התובע להראות כי האדם הסביר בעמדת הנתבעת היה פועל אחרת בנסיבות העניין.

דוגמאות לרשלנות:
  • תאונות דרכים
  • סיבוכים רפואיים הנובעים מפעולות הרופאים
  • נשיכות כלב
  • תאונה שמתרחשת בזמן עבודה

לגבי תאונות הדרכים, הרשלנות הרפואית והתאונה בעת העבודה כל תביעה לפיצויים פונה כנגד ביטוח הנתבע.

בשלב הראשון אנו מנסים לנהל משא ומתן על מנת לסדר את המחלוקת ולזכות בפיצוי מחוץ לכותלי בית המשפט. אם לפשרה כזו אין כל תוצאה, אנו ממשיכים בתביעה לבית המשפט.

זְמַן

בדרך כלל ואם תסדיר את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט, כל ההליך יכול להימשך בין חודשיים לשישה חודשים בהתאם לקשיים הכרוכים בכל תיק. אם התיק יגיע לבית המשפט, אזי הדיון יכול להתקיים לאחר ארבע עד חמש שנים בערך.

Need Help?

If you need any assistance, please feel free to contact us through the following form and we will contact you within 24 hours.