fbpx

תוכנית ההשקעות של קפריסין

השקעות לעתיד בטוח.
Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > אזורי תרגול > תוכנית ההשקעות של קפריסין

תושבות קבע בקפריסין בהשקעה - קריטריונים חדשים 2023

ממשלת קפריסין הקלה על אזרחים שאינם אזרחי האיחוד האירופי שרוצים להשקיע בקפריסין לקבל אישור תושבות קבע באמצעות תקנה 6(2) של קפריסין.

על המבקש להשקיע לפחות 300,000 אירו באחת מקטגוריות ההשקעה הבאות:

קטגוריות השקעות בקפריסין:

(א) השקעה בבית או בדירה בקפריסין

רכישת בית או דירה בקפריסין על ידי חברה לפיתוח קרקע, אשר חייבת להיות עבור מכירה ראשונה של לפחות 300,000 אירו (בתוספת מע"מ).

(ב) השקעה בנדל"ן בקפריסין (לא כולל בתים ודירות)

רכישה של צורות אחרות של נדל"ן כגון משרדים, חנויות, בתי מלון או פיתוחים דומים או שילוב שלהם בשווי כולל של 300,000 אירו. נכסים אלה עשויים לכלול גם מכירה חוזרת.

(ג) השקעה בהון מניות של חברה קפריסין עם פעילות וכוח אדם בקפריסין

השקעה ראשונית בהון המניות של חברה חדשה בסך 300,000 אירו, או השקעה בהגדלת הון מניות של 300,000 אירו בחברה קפריסין קיימת הרשומה ברפובליקה של קפריסין, שבסיסה ופועלת ברפובליקה של קפריסין ובעלת כושר פיזי מוכח נוכחות ומעסיקה לפחות חמישה עובדים.

(ד) השקעה ביחידות של קרן השקעות קולקטיביות בקפריסין (סוג AIF, AIFLNP, RAIF)

השקעה של 300,000 אירו ביחידות של קרן השקעות קפריסין להשקעות קולקטיביות שהשקעותיה צריכות להתבצע ברפובליקה של קפריסין.

הערה : יש להוכיח שהכסף שישמש להשקעה מגיע מחו"ל כלומר מחוץ לקפריסין, מחשבון הבנק של הפונה ו/או בת זוגו אם היא תיכלל גם כתלויה במבקש.

על המבקש, בנוסף להשקעה בקפריסין

(1) להיות מסוגל להוכיח כי לרשותו עומדת הכנסה שנתית מבוטחת אישית של 50,000 אירו לפחות.

(2) ההכנסה השנתית גדלה ב-15,000 אירו לבן הזוג ו-10,000 אירו לכל ילד קטין של המבקש ו/או בן זוגו.

(3) הכנסה זו עשויה לנבוע ממשכורות בגין עבודה, פנסיה, דיבידנדים ממניות, ריבית על פיקדונות, דמי שכירות וכדומה המגיעים מחו"ל, אשר יוכחו רק באמצעות החזר מס מהמדינה בה מצהיר המבקש תושבות מס. הכוונה היא לקטגוריה א', השקעה בבית/דירה). ניתן לשקול גם הכנסתה של אשת המבקש.

(4) במקרים בהם יבחר המבקש להשקיע כפסקאות (ב), (ג) או (ד) כמתואר לעיל, כלל הכנסתו או חלק מהן עשויה לנבוע גם ממקורות מפעילות בתוך הרפובליקה, אם מדובר בהכנסה החייבת במס ברפובליקה.

קריטריוני איכות קפריסין

(1) על המבקש ובן זוגו להגיש תעודת רישום פלילי נקי.

(2) על הפונה ובני משפחתם התלויים להמציא תעודת ביטוח בריאות לטיפול רפואי המכסה אשפוז וטיפול חוץ.

(3) המבקש ורעייתו יאשרו כי אין בכוונתם להיות מועסקים ברפובליקה של קפריסין למעט העסקתם כדירקטורים בחברה שבה בחרו להשקיע במסגרת פוליסה זו.

(4) במקרים בהם ההשקעה אינה נוגעת להון מניות של חברה, המבקש ו/או בן זוגו עשויים להיות בעלי מניות בחברות הרשומות בקפריסין וההכנסה מדיבידנד בחברות כאמור לא תחשבנה כמכשול לעניין. קבלת אישור ההגירה. הם יכולים גם לכהן בתפקיד דירקטור בחברות כאלה ללא שכר.

(5) במקרים בהם בחר המבקש להשקיע כפסקאות (ב), (ג) או (ד), על המבקש להציג מידע על מקום המגורים ושל בני משפחתו ברפובליקה של קפריסין.

(6) במקרים בהם בחר המבקש להשקיע לפי סעיף (א), אך מספר חדרי השינה של הנכס להשקעה אינו יכול לספק את צורכי בני המשפחה התלויים, אזי על המבקש לציין נכס או נכסים נוספים אשר יהוו את הנכס. מקום מגוריהם של אנשים אלה.

מחלקת רישום אזרחי והגירה

מועמדים תלויים

אישור ההגירה מקפריסין ניתן למבקש. זה כולל את התלויים במבקש שהם בן הזוג והילדים הקטינים מתחת לגיל 18.

ילדים לא נשואים בין הגילאים 18 עד 25. הם יכולים להיחשב כתלויים רק כאשר הוכחו כסטודנטים להשכלה גבוהה הלומדים מחוץ לקפריסין במועד הגשת הבקשה ותלויים כלכלית במבקש. במקרה זה, התלויים רשאים להגיש בקשה נפרדת משלהם לקבלת אישור הגירה ברפובליקה קפריסין. במקרה כזה, האב או האם ו/או שני ההורים יחד חייבים להציג הכנסה שנתית נוספת של 10,000 אירו עבור כל ילד תלוי כזה.

אם הילדים הם סטודנטים במוסדות חינוך גבוהים ברפובליקה , יש להגיש אישור שהייה זמני ברפובליקה כסטודנטים. לאחר סיום לימודיהם בקפריסין, הם יוכלו להגיש בקשה משלהם לאישור הגירה ללא קשר לגילם, בתנאי היחיד שההורים יציגו הכנסה שנתית נוספת של 10,000 אירו לילד.

אישור ההגירה ימשיך להיות תקף גם לאחר הגיעו לגיל 25, גם אם הילד עדיין לא נשוי ו/או סטודנט ו/או תלוי כלכלית בהוריו. מובן כי לא ניתן לכלול את בן הזוג וילדיהם הקטינים כתלויים בהיתר ההגירה של קפריסין האמור.

השקעה בעלת ערך גבוה יותר לכלול ילדים מבוגרים

היתר הגירה עשוי להינתן גם לילדים בוגרים של המבקש שאינם תלויים כלכלית בהנחה שבוצעה השקעה בשווי גבוה יותר על ידי המבקש.

יש להכפיל את שווי השוק של ההשקעה של 300,000 אירו לפי מספר הילדים הבוגרים, שיסתמכו על אותה השקעה לצורך קבלת אישור הגירה.

תקופת בחינות

תקופת בחינת הבקשה ממועד הגשת הבקשה המלאה, תיקח כחודשיים (2) חודשים.

על המבקש להגיש למחלקה, על בסיס שנתי מיום קבלת אישור ההגירה, ראיות לכך שהמבקש שומר על ההשקעה, כי הוא מקיים את ההכנסה הנדרשת שנקבעה לו ולמשפחתו וכי הוא מחזיק /היא ובני משפחתו הם בעלי תעודת ביטוח בריאות למקרה שהם לא ימשיכו להיות מוטבים של GESY.

בנוסף לאמור לעיל, נדרשים המבקש ובני משפחתו הבוגרים להמציא אישור שנתי על רישום פלילי נקי מארץ מוצאם וכן מארץ מגוריהם.

Need Help?

If you need any assistance, please feel free to contact us through the following form and we will contact you within 24 hours.

יואניס מיכלאקי

מנכ"ל, פרטנר

אלנה פיצילידו

מנכ"ל, שותף