fbpx

תוכנית ההשקעות של קפריסין

השקעות לעתיד בטוח.
Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > אזורי תרגול > תוכנית ההשקעות של קפריסין

תושבות קבע לפי השקעה

ממשלת קפריסין הקלה על מי שאינם אזרחי האיחוד האירופי שרוצים להשקיע בקפריסין לקבל אישור תושבות קבע באמצעות תקנה 6(2).

על המבקש להשקיע לפחות 300,000 אירו באחת מקטגוריות ההשקעה הבאות:

(א) השקעה בבית/דירה: רכישת בית או דירה מחברת פיתוח, בתנאי שתהיה מכירה ראשונה של לפחות 300,000 אירו (בתוספת מע"מ).

(ב) השקעה בנדל"ן (למעט בתים/דירות): רכישת סוגים אחרים של נדל"ן כגון משרדים, חנויות, בתי מלון או פיתוחי נדל"ן קשורים או שילוב של אלה בשווי כולל של 300,000 אירו. רכישת ריבית יכולה להיות תוצאה של מכירה חוזרת.

(ג) השקעה בהון המניות של חברת קפריסין, עם פעילות עסקית וכוח אדם ברפובליקה: השקעה בשווי 300,000 אירו בהון המניות של חברה הרשומה ברפובליקה של קפריסין, שבסיסה ופועלת ברפובליקה של קפריסין ובעלת נוכחות פיזית מוכחת בקפריסין ומעסיקה לפחות חמישה (5) עובדים.

(ד) השקעה ביחידות של קפריסין ארגון ההשקעות של השקעות קולקטיביות (צורות של AIF, AIFLNP, RAIF): השקעה בשווי 300,000 אירו ביחידות של ארגון ההשקעות של קפריסין השקעות קולקטיביות

קריטריונים לתושבות קבע בקפריסין לפי השקעה:

על המבקש להוכיח שיש לו הכנסה שנתית יציבה של לפחות 30,000 אירו. הכנסה שנתית זו עולה ב-5,000 אירו לכל אחד מבני המשפחה התלויה ו-8,000 אירו עבור ההורה התלוי של כל מבקש או בן זוגו. הכנסה זו צריכה לבוא מחוץ למדינה ויכולה להגיע מדברים כמו משכורות או שכר, פנסיה, דיבידנדים ממניות, פיקדונות קבועים, דמי שכירות וכדומה. אם המבקש יחליט להשקיע לפי סעיף (א). ההכנסה של בן הזוג עשויה להילקח בחשבון גם בקביעת סכום ההכנסה הכולל.

אם המבקש בוחר להשקיע במדורים (ב), (ג), או (ד), כל הכנסתו – או לפחות חלק ממנה – עשויה לבוא גם מפעילויות המבוצעות בתוך הרפובליקה.

לוחות זמנים

הבקשה תישלח לשר הפנים לצורך עיון והחלטה במידה והמבקש עומד בכל תנאי המדיניות והרישום הפלילי של המבקש תקין, ואין לחובתו רישומי הפרעה לסדר הציבורי ולביטחון הציבור.

מרגע הגשת הבקשה המלאה, צפוי שהבקשה תיבחן תןך כחודשיים.

מחלקת רישום אזרחי והגירה

מסמכים נדרשים
  • דרכון של המבקש
  • קורות חיים של הפונה
  • תעודת נישואין
  • תעודת לידה לילדים
  • תעודת רישום פלילי
  • מסמכים המעידים על הכנסה מחו"ל

מסמכים המעידים כי סכום ההשקעה הועבר מחו"ל לקפריסין.

יתרונות
  • כניסה לקפריסין ללא הגבלה
  • בריאות
  • התוקף לא יפוג אם המבקש מבקר בקפריסין מדי שנה
  • ניתן לבן הזוג, הילדים, הורים ביולוגים והורים הרשומים על פי חוק של המבקש

Need Help?

Yiannis+Elena אנחנו כאן כדי לעזור ייעוץ חינם

תוכן העניינים

יואניס מיכלאקי

מנכ"ל, פרטנר

אלנה פיצילידו

מנכ"ל, שותף