fbpx

Day

מרץ 2, 2023
5 הסיבות המובילות שמניעות אנשי עסקים עכשוויים להתמקד בקפריסין כוללות את הדברים הבאים: מס הכנסה לחברות נמוך שיעור מס החברות הנמוך הוא אחד הגורמים המפתים ביותר עבור עסקים רבים "להגר" לקפריסין. בהיותו אחד מ"שיעורי מס החברות הנמוכים ביותר באיחוד האירופי", שיעור מס החברות נקבע על 12.5%. IP-Box מבוסס קפריסין רווחים המכוסים על ידי המשטר פטורים...
Read More